ร้านค้า

เตาบาร์บิคิว

2,990 คะแนน

  • เตาปิ้งย่างพร้อมต้ม และฝาแก้ว ขนาด 12 นิ้ว พร้อมช่องต้ม2 ช่อง ช่องรองน้ำมัน 1 ช่อง
  • ผิวหน้าเตาสีทองเคลือบ A-FLON ไม่ติดหน้าเตาเวลาปิ้งง่ายต่อการทำความสะอาด
  • มีสองหัวปรับแยกระหว่างปิ้งย่าง และต้ม อุณหภูมิสุงสุด 300 องศาเซลเซียส
LINE LOGO SVG ติดต่อเรา